Thursday, January 20, 2011

Om du har nada ensaimada att göra en onsdags kväll..

Haha detta var en facebook grupp, och självklart var jag tvungen att se om det funkade ...

1. Gå in på Google Translate och ta Engelska -> Vietnamesiska och skriv "Will Justin Bieber ever hit puberty"
2. Kopiera den vietnamesiska texten

3. Klistra in i Google Translate "rutan"


4. Växla språk

5. Skratta


Go natt / Saga

No comments:

Post a Comment